Usługi

1. Diagnoza potrzeb  - OBLIGATORYJNE (4h x 80 osób, osoby z niepełnosprawnościami będą miały 8h usług)
W ramach zadania nastąpi identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy. Wyniki diagnoz będą miały kluczowy wpływ na rodzaj wsparcia proponowanego dla uczestników projektu. Realizacja zadania nastąpi poprzez zastosowanie IPD w celu identyfikacji oczekiwań uczestników projektu, wstępnych celów zawodowych, poznania mocnych i słabych stron, wyznaczenie celów i podjęcia decyzji zawodowych.  Usługa realizowana podczas całego trwania projektu. W ramach projektu każdemu uczestnikowi projektu zostaną zaoferowane min. 3 formy wsparcia po za obowiązkowym IPD w ramach diagnozy potrzeb.


2. Pośrednictwo pracy – OBLIGATORYJNIE (6h x 90 osób)
Indywidualna praca z uczestnikami projektu pośrednika pracy. Wybór zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami, dobór ofert pracy, wspólne poszukiwanie pracy i /lub miejsca odbywania stażu. Usługa realizowana podczas całego trwania projektu w zależności od potrzeb uczestników projektu. 


3. Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych dla 66 osób, do wyboru między innymi - FAKULTATYWNIE:
- Spawacz MAG/MIG/TIG (146 godz./grupa)
- Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (80 godz./grupa)
- Monter rusztowań (80 godz./grupa)
- Monter instalacji  wodno-kanalizacyjnych i gazowych (80 godz./grupa)
- Monter instalacji gazowych i sanitarnych z uprawnieniami SEP (80 godz./grupa)


4. Staże -  OBLIGATORYJNIE
24 osoby odbędzie 6 miesięczne staże , zaś 66 osób 3 miesięczne staże ( zgodnie z IPD)


W ramach projektu zapewniamy także:
• Stypendium szkoleniowe
• Stypendium stażowe
• Zwrot kosztów dojazdu
• Ciepły posiłek i poczęstunek
• Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
• Zaświadczenia o ukończeniu stażu
• Badania lekarskie

Script logo