O projekcie

Projekt „Powrót na rynek pracy” realizowany jest przez firmę Consultor Sp. z o.o. w ramach Podziałania 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia. Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu : 01.03.2016r. - 31.03.2017r.

Celem projektu jest: Wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia u 90 osób (27 kobiet, 63 mężczyzn) w wieku powyżej 29 roku życia niepracujących, w tym 53 osób o niskich kwalifikacjach, 10 osób z niepełnosprawnościami,14 osób po 50 roku życia z powiatu opatowskiego, starachowickiego, skarżyskiego, kieleckiego, ostrowieckiego, miasta Kielce od 1.03.2016r. do 31.03.2017r.  poprzez kompleksowe wsparcie.  

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.


Dofinansowanie projektu z UE: 823 342, 42 PLN
Wartość projektu: 966 638,15 PLN
www.mapadotacji.gov.pl

Script logo